Harmonizator harmonizator Slvensky English Harmonizator
Harmonizator harmonizator O nás Produkty Kontaktné informácie Partneri Napísali o nás
Harmónia v dome
Harmónia v byte
Harmónia v podnikaní
Harmónia v izbe
Osobný biorezonátor
E-smog harmonizer
Biorezonančný laser modrý
shadow
akcia

Emailing

Infolinka

Harmonizacia

shadow

O nás

linka

V rámci štúdia a rozvoja osobnosti som zasvätil svoju cestu východným kultúram a ich dávnemu vedomiu v oblasti liečenia a poznania prírodných dejov, ktoré sa okolo nás odohrávajú a my sme ich neoddeliteľnou súčasťou. K takýmto dejom môžeme zaradiť i prúdenie energií zeme a ich energetické siete, ktoré v dávnych dobách vzdelaní učenci a majstri poznali a tieto vedomosti premietali do stavieb pre tých, ktorým záležalo na ich zdravom, radostnom a prospešnom bývaní, prosperite a celkovom žití.

I dnešný človek by mal ctiť a uvedomovať si silu prírody a mal by sa podľa toho správať a využívať túto skutočnosť vo svoj prospech. Nie je tajomstvom, že veľké a silné spoločnosti svetového obchodu a bankovníctva nezabúdajú na tieto skutočnosti a ich budovy a pracoviská sú stavané v súlade s tokom zemských energií. Priestory, v ktorých pracujú a bývajú nielen vrcholoví manageri, ale i ostatní zamestnanci, sú ladené v starej známej technike nazývanej “ Feng Shuej“. Táto technika ladenia priestoru, orientácia a správne umiestnenie budov a predmetov napomáhajú správnemu toku zemských energií a teda i správnemu životnému rytmu, čo znamená zdravie, radosť a prosperitu. Toto sú životné ciele určitej väčšiny, ak nie celej populácie ľudstva.

Dnešná doba nás veľakrát vedie k budovaniu svojich príbytkov i na miestach, ktoré nie sú celkom vhodné pre zdravý život človeka. Medzi takéto miesta sa zaraďujú miesta so silnými podzemnými prúdmi vody, geologické zlomy, združené uzly zemských sietí, vedenia nadzemných a podzemných silnoprúdových sietí a v súčasnosti stále viac a viac prítomný elektrosmog.

Hubert Ružička
Na harmonizovanie takýchto anomálií sú vyrobené množstvá rôznych odrušovačov či harmonizátorov a ponúkajú sa v špecializovaných predajniach či u individuálnych predajcov. Moja cesta poznania ma doviedla k Wernerovi Brandmaierovi, pôvodom rakúskemu občanovi, dnes žijúcemu v USA. Tam skupina nadšencov rovnakého zmýšľania vyvíja a vyrába predmety a doplnky pre zdravšie a spokojnejšie žitie, bývanie a podnikanie.

Som rád, že vám ich produkciu môžem predstaviť a sprostredkovať vám možnosť kúpy a osadenia predmetov, ktoré sa zakrátko stanú vašou neoddeliteľnou súčasťou bývania či zdravého a spokojného žitia.

harmonizator
 
line
Harmonizator